Zaznacz stronę

Ta lekcja o celebrowaniu nadejścia Nowego Roku ma za zadanie przybliżyć dzieciom całe zdania w czasie Teraźniejszym Prostym.

Nie ma nic łatwiejszego niż proste zdanie które się składa z OSOBY i CZYNNOŚCI:

  1. We celebrate
  2. We sing
  3. We dance

Te zdania mają typową konstrukcję i cały język angielski opiera się na takich strukturach. Bez względu na to co chcemy powiedzeć po angielsku, zawsze powinniśmy zacząć od OSOBY  a następnie użyć czasownika.

Oto przykłady z prezentacji:

THE NEW YEAR CELEBRATION.

How do you celebrate the New Year?

The New Year’s Eve is on the 31st of December. We have a big party. We sing, dance and have fun.

We watch a countdown clock on TV. When it’s midnight – it’s the New Year!

We say „Happy New Year to Everybody” and we kiss and hug.

We watch fireworks display at midnight. We go to bed very late.

ŚWIĘTOWANIE NOWEGO ROKU.

Jak obchodzisz Nowy Rok?

Sylwester przypada 31 grudnia. Mamy wielką imprezę. Śpiewamy, tańczymy i dobrze się bawimy.

Oglądamy zegar odliczający czas w telewizji. Kiedy jest północ – to Nowy Rok!

Mówimy „Szczęśliwego Nowego Roku do wszystkich” i całujemy się i przytulamy.

O północy oglądamy pokaz sztucznych ogni. Bardzo późno idziemy do łóżka.

Moje uwagi językowe

Moje uwagi językowe

  • Na początku mamy bardzo typowe pytanie: „How do you celebrate the New Year?” To pytanie w czasie Present Simple będzie bardzo przydatne w wielu innych sytuacjach, więc warto je zapamiętać a potem tylko wymienić końcówkę: „celebrate the New Year” na inne, np „How do you go to the beach?”
  • Zauważ też że przetłumaczyłam: „We watch a countdown clock on TV.” jako: „Oglądamy zegar odliczający” – zwróć proszę uwagę na fakt, że w angielskim zdaniu musi być na początku osoba przed czasownikiem ZAWSZE.
  • W kolejnym zdaniu mamy równiez czas Present Simple: „We say „Happy New Year to Everybody” and we kiss and hug„. Zwróć uwagę proszę na czasowniki: say, kiss, hug – są one w najprostszej formie podstawowej. Nie dodajemy do nich żadnej końcówki, a zwłaszcza końcówki „-ing” co jest bardzo częstym błędem.

I w ostatnim punkcie chciałam omówić przyimki ON i AT (:-D – wiem to straszne słowo i one w sumie też są trochę straszne bo jest ich mnóstwo, i nie ma zbyt wiele reguł co do ich stosowania!) Ale tu jest ich niedużo:

  • ONon the 31st of December” – ON używamy ZAWSZE kiedy mówimy o JEDNYM dniu, czy to jest data, czy też jego nazwa, np.: on Mother’s Day, on Monday, on Christmas Day, itp.
  • AT „at midnight” – AT używamy ZAWSZE z GODZINAMI i PORAMI DNIA takimi jak: midday/noon (12.00 w południe) i midnight (12.00 w nocy).

Nowy Rok jest w grudniu a to już zima. Zobacz inne materiały o zimie:

O zimowych ubraniach

O zimowych zabawach

O zimowej pogodzie

Czy masz jeszcze jakieś pytania? Daj mi znać 🙂 Czekam na Twój komentarz!