Nauczanie początkowe klasy 1-3

Znajdziesz tu 10 modułów opracowanych w oparciu o program dla dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej. 

Podręczniki i ćwiczenia mają na celu przećwiczyć głównie słownictwo w typowych zwrotach używanych razym z tymi słówkami. Np.: kiedy ćwiczymy “Dom”, uczymy się nazw pokoi i mebli ale też przyimków miejsca “na, pod” itd.